Success stories

Samrat Patra The Capella Resort, Singapore
Avisek Roy The Capella Resort, Singapore
Sourav Nayek The Raintree Hotel, Chennai
Sudipta Sarkar Grand by GRT Hotel, Chennai
Surya Mandal Crowne Plaza, Chennai
Bapan Ghosh Radisson Blu Resort Temple Bay,Mahabalipuram.
Supriya Ghoshal The Accord Metropolitan, Chennai
Sangram Sebait Crowne Plaza, Chennai
Renuka Garai The Raintree Hotel, Chennai
Shahnaj Aktar WelcomHotel Kences Palm Beach Resort ,Mahabalipuram
Nayan Ghosh The HHI, Kolkata
Sachin Dutta The Chancery Pavilion Hotel, Bangalore
Debjyoti Das Hyatt Regency, Kolkata
Subhas Mondal Radisson Blu Resort Temple Bay, Mahabalipuram